5 przydatnych wykresów w Excelu

Większość osób korzysta tylko z wykresów słupkowych lub liniowych. Niektórzy od czasu do czasu wstawią wykres kołowy lub punktowy. Na tym znajomość wykresów w Excelu się kończy.

Warto wiedzieć, że ten program oferuje na prawdę dużo więcej. Każdy z typów wykresów ma za zadanie pomóc w prezentacji innych zestawów danych. Dlatego warto wiedzieć z jakich typów wykresów możemy korzystać i kiedy stosować każdy z nich.

Wykresy typu KOMBI

To tak na prawdę nic innego jak dwa różne typy wykresów w jednym. Na przykład część serii danych zaprezentowana za pomocą wykresu słupkowego a inna za pomocą liniowego lub punktowego. 

Poniższy wykres jest przykładem zastosowania wykresu typu kombi, gdy chcemy dodatkowo na naszym wykresie zaprezentować punkt odniesienia. W naszym przypadku jest to zestawienie sprzedaży w kolejnych miesiącach (dane bazowe; niebieski wykres słupkowy) oraz zakładany plan sprzedaży (dane odniesienia; czerwony wykres punktowy).

Sprawdź inne typy wykresów w kursie Średnio Zaawansowanym lub Zaawansowanym.

wykres kombi TurboExcel

Wstawianie wykresów typu kombi nie odbywa się automatycznie i wymaga pewnej wiedzy. Najprostszym sposobem jest wstawienie zwykłego wykresu, w naszym przypadku słupkowego. Następnie należy przejść do zmiany typu wykresu.

wykres kombi TurboExcel

Teraz trzeba wybrać oś pomocniczą dla jednej z serii, w naszym przypadku jest to plan sprzedaży. Wtedy możemy zmienić typ wykresu dla wybranej serii. Możesz ustawić np. wykres kolumnowy dla miesięcznych danych sprzedaży, a punktowy dla planu sprzedaży.

Innym przykładem zastosowania wykresu typu kombi jest dodanie podsumowania dla prezentowanych danych. Jest to przydatne, gdy chcemy zaprezentować zarówno procentowy rozkład danej wielkości (w naszym przypadku sprzedaż poszczególnych produktów w kolejnych latach) jak i podsumowanie dla tych wartości (w naszym przypadku łączną wartość sprzedaży w kolejnych latach). Zobacz jak to wygląda na wykresie.

wykres kombi TurboExcel

Tak samo jak w poprzednim przykładzie, aby otrzymać wykres kombi należy dodać oś pomocniczą i wybrać inny typ wykresu dla wybranej serii danych (z podsumowaniem).

wykres kombi TurboExcel

Wykresy Bąbelkowe

Ten typ wykresu jest uznawany za trudny w użyciu i dlatego jest rzadko stosowany.  Szkoda, bo jest on bardzo skuteczny do analizy porównawczej. Na wykresie bąbelkowym można zaprezentować dane w zależności od trzech wybranych cech. Dwie z nich wyznaczają osie, a trzecia wielkość bąbelka. 

Poniższy przykład to prosta analiza rynku. Na wykresie porównaliśmy zysk netto konkurencyjnych firm (szerokość bąbelka) w zależności od liczby sprzedanych produktów (oś pozioma) oraz średniej ceny produktu (oś pionowa). Dzięki takiej prezentacji danych możemy sprawdzić jak nasza firma plasuje się na tle konkurencji. Dodatkowo możemy przeanalizować wysokość sprzedaży i średnią cenę produktów dla poszczególnych firm. 

wykres bąbelkowy TurboExcel

Wykresy Kaskadowe

To kolejny bardzo przydatny wykres. Warto go używać w dwóch sytuacjach:

  • do prezentacji struktury danych lub
  • do prezentacji zmiany wartości pomiędzy dwoma okresami.

Pierwszy przykład to przedstawienie struktury zysków/strat w rozbiciu na poszczególne miesiące kalendarzowe. Wartości z kolejnych kroków łącznie składają się na zysk z całego roku 2018.

wykres kaskadowy TurboExcel

Drugi przykład to analiza zmiany wysokości naszych oszczędności na przestrzeni roku 2018. W ten sposób możemy sprawdzić od jakiego poziomu wychodziliśmy, jakie wartości zwiększyły nasze oszczędności (wpływy) oraz które je uszczupliły (wydatki).

wykres kaskadowy TurboExcel

Sumy zaznaczone kolorem szarym nie wyświetlają się automatycznie w ten sposób. Należy zmienić sposób wyświetlania ręcznie. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany punkt danych (nie na całą serię tylko jeden punkt) i wybrać polecenie Ustaw jako sumę.

dodaj sumę w wykresie kaskadowym TurboExcel

Wykresy Radarowe

Kolejny trudny, a przez to rzadko używany wykres. Wykres radarowy może być pomocny w analizie porównawczej, gdy mamy co najmniej 3 cechy porównywanych obiektów.

W poniższym przykładzie porównujemy kandydatów do pracy w zależności od czterech wybranych cech: komunikatywność, umiejętności techniczne, wykształcenie oraz doświadczenie. Wykres radarowy jest swojego rodzaju mapą umiejętności dla każdego kandydata. Jednocześnie stanowi dobre porównanie wszystkich kandydatów jednocześnie.

wykres radarowy TurboExcel

Wykresy w komórkach?

Jeśli potrzebujesz prostych wykresów tylko na potrzeby szybkiej analizy lub porównania danych w jednej kolumnie Twojej tabeli, to nie musisz wstawiać "standardowego" wykresu. Możesz skorzystać z wykresów przebiegu w czasie.

wykres przebiegu w czasie Excel

Polecenie jest dostępne w zakładce Wstawianie na wstążce. Możesz wybierać pomiędzy liniowym, słupkowym lub wykresem typu zysk/strata. Jedyne co musisz zrobić, to wskazać zakres danych, dla których chcesz wstawić wykres oraz komórkę, w której będzie on dodany.

wykres przebiegu w czasie Excel

Używałeś już tych typów wykresów? Jeśli nie, to nie trać czasu i spróbuj je wstawić w swoim arkuszu.

Jeśli szukasz więcej zaawansowanych wykresów Excel, to zapraszam na kurs Excel Średnio Zaawansowany lub Excel Zaawansowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *