Polityka prywatności

Polityka prywatności stron internetowych: turboszkolenia.pl, kursy.turboszkolenia.pl, turboexcel.pl, turbopp.pl oraz turboprezentacje.pl

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i celu, na które wyraziłeś zgodę.

Pamiętaj, w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i kontaktując się z nami.

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dopełniamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były u nas bezpieczne. Zapoznaj się z poniższą polityką prywatności, a w razie wątpliwości skontaktuj się z nami.

 1. Zakres obowiązywania polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do następujących stron internetowych: turboszkolenia.pl, kursy.turboszkolenia.pl, turboexcel.pl, turbopp.pl oraz turboprezentacje.pl (dalej StronySerwisy)

 1. Cel polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z naszych Serwisów.

 1. Kto zarządza zbieranymi danymi?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Rafał Hałasa prowadzący działalność gospodarczą Kavaro Rafał Hałasa, 03-890 Warszawa, ul. Zamkowa 4/38, NIP: 922-289-43-62. Administrator jest właścicielem domen wymienionych w punkcie 1 tej polityki.

 1. Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 1. W jaki sposób zbieramy dane na naszych stronach?

Serwisy pozwalają na utrzymanie anonimowości korzystających podczas pobytu na stornach internetowych, aż sami nie zdecydują inaczej. Serwisy pozyskują informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w Internecie w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (np. zapis na newsletter, złożenie zamówienia, generowanie certyfikatów),
 • poprzez automatyczne gromadzenie plików cookies.
 1. Nasza polityka dotycząca plików cookie.

Używana przez Ciebie przeglądarka internetowa może generować i przechowywać pliki tekstowe (zwane cookies) na dysku Twojego komputera. Pamiętaj, w plikach cookies nie znajdują się żadne dane osobowe. Natomiast znajdują się tam informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych.

Rodzaje plików cookies gromadzonych przez nasze Serwisy:

 • pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów; np. pliki wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki utrzymujące sesję użytkownika po zalogowaniu, dzięki którym użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszych Serwisów;
 • pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszych Serwisów;
 • pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację ustawień Serwisów.

Pliki Cookies wykorzystywane przez nasze Serwisy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z danej Strony.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku Twojego komputera. Pamiętaj, że w ten sposób możesz utracić dostęp do naszych Serwisów, w tym do Kursów na Platformie Szkoleniowej Kursy.Turboszkolenia.pl

 1. Nasza polityka dotycząca formularzy

Dane podawane przez użytkowników w formularzach (np. zapis na newsletter) są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu wysyłki kodów rabatowych, aktualnych informacji lub darmowych materiałów szkoleniowych. Udostępnienie danych poprzez formularze i przekazanie ich Administratorowi wymaga każdorazowo wyrażenia zgody przez użytkownika.

 1. Udostępniane danych osobowych innym podmiotom

Nasze Strony Internetowe korzystają z usług Google i Facebook.

 • Usługa Google dotyczy analizy sposobu korzystania z naszych Serwisów, w tym oglądalności i ruchu na stronach internetowych. Google używa plików cookies. Informacje zbierane poprzez cookies na temat korzystania z Serwisów przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google. Google ma prawo przekazać posiadane informacje osobom trzecim, jeżeli nastąpi takie zobowiązanie z podstawy prawa lub w przypadku gdy te osoby przetwarzają dane w imieniu Google.
 • Podobnie, nasze Serwisy korzystają z usług Facebook.

W celu obsługi zamówień składanych na naszych Stronach przekazujemy Twoje dane podmiotom takim jak:

 • firmom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych (w celu obsługi płatności za produkty online, takie jak kurs online);
 • firmom księgowym i prawnym (w celu prawidłowej obsługi Twoich zgłoszeń i zamówień);
 • firmom obsługującym dystrybucję wiadomości elektronicznych (w celu obsługi wysyłki wiadomości elektronicznych zgodnych ze zgodą zaakceptowaną przy wypełnianiu danego formularza).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. Jak respektujemy przysługujące Ci prawa?

Każdy użytkownik ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Masz prawo wglądu do swoich danych, poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wnieść sprzeciw co do przetwarzania, przenieść swoje dane, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uznasz że przetwarzanie danych nie jest zgodne z prawem. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie, napisz na kontakt@turboszkolenia.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego na dowolnym z naszych Serwisów.

 1. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania naszych Serwisów lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się na tej stronie.

Ostatnia aktualizacja 01.12.2018