15 funkcji Excel, które musisz znać

Zaczynając pracę z Excelem zazwyczaj posługujemy się bardzo prostymi formułami przypisania wartości do innej komórki lub uzupełniamy je o podstawowe operatory działań takie jak mnożenie czy dodawanie. W miarę zdobywania doświadczenia zaczynamy sięgać po bardziej wyrafinowane narzędzia. Po pewnym czasie zaczynamy biegle posługiwać się szerszą gamą funkcji dostępnych w bibliotece Excela. Poznajemy coraz bardziej i bardziej skomplikowane funkcje.

Jednak jest kilka funkcji, bez których praca z Excelem nie była by taka sama. Niektórzy w ogóle nie wyobrażają sobie bez nich życia.

Przeanalizowałem wszystkie ćwiczenia w naszych kursach Excel i postanowiłem podsumować listę takich funkcji w Excelu, które każdy musi znać.

=SUMA

Na początek funkcja SUMA(liczba1; [liczba2], ....), która wykonuje proste sumowanie arytmetyczne wskazanego zakresu. Funkcja przyjmuje jako argument(y) adresy pojedynczych komórek, całe zakresy lub nawet tablice. Zwraca jedną wartość, czyli wynik sumowania wskazanego zakresu.

Przykład użycia funkcji suma Excel

=ŚREDNIA

To kolejna funkcja, która wykonuje proste działanie arytmetyczne. Funkcja zwraca średnią arytmetyczną dla podanych argumentów. ŚREDNIA(liczba1; [liczba2], ...).

Przykład użycia funkcji średnia Excel

=MAX

Prosta, ale wręcz niezastąpiona funkcja. Wyobraź sobie, że musisz znaleźć największe zamówienie lub klienta, który dokonał największej liczby zakupów w Twoim sklepie. Wtedy funkcja MAX(liczba1; [liczba2]; ...) przychodzi z pomocą i pozwala rozwiązać problem w bardzo prosty sposób.

Przykład użycia funkcji maximum Excel

=MIN

Funkcja MIN(liczba1; [liczba2]; ...) to funkcja-siostra dla funkcji MAX 😊 Jeśli potrzebujesz informacji o najstarszym zamówieniu, które oczekuje na realizację lub najstarszej niezapłaconej fakturze, to możesz użyć właśnie funkcji MIN(). Obie funkcje MIN i MAX możesz stosować zarówno do liczb jak i dat.

Przykład użycia funkcji minimum Excel

=DATA

Jeśli w Twoich danych nie ma pola z datą, ale za to jest informacja o roku, miesiącu i dniu, to możesz je wykorzystać. Używając funkcji DATA(rok; miesiąc; dzień), stworzysz datę samodzielnie na podstawie tych danych.

Przykład użycia funkcji data Excel

=ROK

Funkcja niejako odwrotna do funkcji DATA. Dzięki niej możesz wyciągnąć informację o samym tylko roku z komórki przechowującej datę. Użycie ROK(liczba oznaczająca rok).

Przykład użycia funkcji rok Excel

=MIESIĄC

Kolejna z serii funkcji dat i czasu. Dzięki niej uzyskasz informację o miesiącu z komórki przechowującej datę. Użycie MIESIĄC(liczba oznaczająca rok).

Przykład użycia funkcji miesiac Excel

=DZIEŃ

Na koniec serii funkcji daty i czasu funkcja DZIEŃ(liczba oznaczająca rok). Jej działanie jest analogiczne do funkcji ROK i MIESIĄC.

Przykład użycia funkcji dzień Excel

=ILE.WIERSZY

Ile razy dostawałeś jakiś plik z tabelą danych i musiałeś sprawdzić najpierw z jak dużą tabelą masz do czynienia? Zamiast liczyć ręcznie wiersze/kolumny z danymi możesz użyć funkcji ILE.WIERSZY(tablica). Informacji zwracanej przez funkcję możesz też przekazać do innej funkcji i wykorzystać w obliczeniach.

Przykład użycia funkcji ile.wierszy Excel

=ILE.NIEPUSTYCH

Dzięki funkcji ILE.NIEPUSTYCH(wartość1; [wartość2];...) możesz zliczyć komórki z zakresu, które są niepuste. Jest to szczególnie przydatne, gdy potrzebujesz informacji o tylko poprawnie wypełnionych rekordach. Ta funkcja jest też często wykorzystywana jako funkcja pomocnicza do budowania bardziej zaawansowanych formuł. Z jej pomocą można stworzyć dynamiczne obszary nazwane. Więcej na ten temat znajdziesz w kursie Excel Zaawansowany.

Przykład użycia funkcji ile.niepustych Excel

=LEWY

Funkcje do pracy z tekstem są równie często wykorzystywane jak te do pracy z liczbami i datą. Funkcja LEWY(tekst; [liczba_znaków]) wycina wskazaną liczbę znaków od lewej strony z tekstu w komórce.

Przykład użycia funkcji lewy Excel

=PRAWY

Funkcja-siostra do funkcji LEWY. Z tym, że PRAWY(tekst; [liczba_znaków]) wycina wskazaną liczbę znaków od prawej strony tekstu w komórce.

Przykład użycia funkcji prawy Excel

=DŁ

Często funkcje LEWY i PRAWY łączy się w jednej formule z kolejną funkcją tekstową DŁ(tekst). Ta funkcja zwraca długość ciągu tekstowego w komórce.

Przykład użycia funkcji długość Excel

=ZAOKR

Na koniec podstawowa funkcja dla wszystkich księgowych i pracowników urzędów skarbowych. Czyli funkcja ZAOKR(liczba; liczba_cyfr). Ta funkcja zaokrągla liczbę we wskazany sposób. Możemy jej używać między innymi do wyliczeń walutowych, gdy posługujemy się liczbami zaokrąglonymi do dwóch miejsc dziesiętnych.

Przykład użycia funkcji zaokrąglij Excel

Znałeś wszystkie funkcje z tej listy? Jeśli nie, to nie trać czasu i spróbuj ich użyć w swoim arkuszu. Te i wiele innych podstawowych funkcji Excela znajdziesz też w kursie Excel Podstawowy.

Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych funkcjonalności, to zapraszam na kurs Excel Średnio Zaawansowany lub Excel Zaawansowany.

Sprawdź ofertę naszych kursów On-Line

Image
Excel Podstawowy
Image
Excel Średnio Zaawansowany
Image
Excel Zaawansowany

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *